24/4/2017 tarihinde 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda periyodik kontrollere ilişkin hükümlere yer verilmiş ve bazı hususların Bakanlığımızca çıkarılacak Tebliğ ile düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 1.10.2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir