30 Nisan 2013 tarihli ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  maddelerine göre  işletmelerde  hazırlanması zorunlu ve işveren yükümlülüğünde olan  “Patlamadan korunma Dokümanını” sahanızda yapılacak değerlendirmeler, incelemeler ve görüşmeler sonrası gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuata uygun, kapsamlı, bir rapor olarak sunuyoruz.